1. Administrator danych osobowych

Administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych w formularzach kontaktowych oraz podczas płatności online jest:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Karpaczu
ul. Konstytucji 3 Maja 44, Karpacz 58-540

Wprowadzone na naszej stronie dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym oraz złożenia intencji mszalnej.

 

Dane wprowadzane podczas procesowania płatności online są dodatkowo przetwarzane przez Krajowy Integrator Płatności, tj. operatora szybkich przelewów internetowych - Tpay.com .

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6

Podane dane służą identyfikacji płatności w systemach rozliczeniowych oraz rozpatrywaniu zgłoszeń i reklamacji.

3. Zgłoszenia i uwagi

Pytania, zgłoszenia bądź reklamacje dotyczące płatności online za intencję mszalną oraz dowolną ofiarę mogą być składane poprzez:
- formularz kontaktowy na stronie: https://www.parafia.karpacz.pl/kontakt/
- telefonicznie pod numerem: 75 76 19 556
- osobiście w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej lub po Mszy świętej
- listownie na adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 44, 58-540 Karpacz.

Odpowiedź zostanie udzielona w jak najszybszym terminie.