MISJE ŚWIĘTE W PARAFII NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W KARPACZU

13 kwietnia 2024

Drodzy Parafianie!

Siostry i Bracia, którzy tworzycie wspólnotę parafialną pw. Nawiedzenia NMP w Karpaczu.

Misje święte to szczególny i wyjątkowy czas dla parafialnej wspólnoty! Chciałbym Was zaprosić, do głębokiego przeżycia tych dni, do pogłębienia osobistej relacji z Bogiem i pragnienia świętości.

W obecnej rzeczywistości, w której przychodzi nam żyć, zachodzi wiele zmian. Słyszymy i przeżywamy ogromny rozwój wielu dziedzin życia. Niestety nie potrafimy zobaczyć, że duchowy rozwój nie idzie w parze. Bóg dla wielu ludzi staje się Kimś odległym, niepotrzebnym. Coraz więcej osób nie ma czasu się modlić, żyć sakramentami, nie uczestniczy w niedzielnej Mszy św. Coraz więcej rodziców nie dba o religijne życie dzieci i młodzieży, bo sami nie doceniają piękna i wartości religijnego życia. 

Ponad 40 lat temu rozbudowano naszą świątynię. Obecnie wypełnia ją zdecydowana większość turystów niż naszym mieszkańców. Czas powrócić do Wspólnoty Kościoła.

Ostatnie Misje Parafialne odbyły się w 2010 roku. Już czas na kolejną odnowę życia duchowego. Serdecznie prosimy o modlitewne przygotowanie do tego wydarzenia, o codzienną modlitwę w intencji Misji Parafialnych. Prosimy Ducha Świętego o światło i potrzebne łaski dla Kapłanów i wiernych. Przyzywajmy szczególnej pomocy Matki Bożej oraz świętego Wawrzyńca, Patrona miasta. Niech ich wstawiennictwo pomoże nam na nowo odkryć prawdę o Bożym Prawie i Bożej Miłości. Oby ta prawda nas wyzwoliła i doprowadziła do żywego przeżywania wiary we wspólnocie naszego parafialnego kościoła.

Z tym zaproszeniem przesyłam Wam szczegółowy plan Misji Świętych. Proszę, zorganizujcie swój czas tak, abyście wśród rozlicznych obowiązków mogli spotkać się z Bogiem i posłuchać Jego słowa. Dopomóżcie sobie nawzajem w rodzinach i sąsiedztwie, aby wszyscy mogli wziąć udział w spotkaniach misyjnych.

Z serca Was pozdrawiam i życzę wielu łask na cały czas trwania Misji.
Ks. Paweł Oskwarek, proboszcz
Ks. Paweł Styczyński i Ks. Emilian Gwiżdż, wikariusze

Niedziela – 12.05.2024 r.

Wniebowstąpienie Pańskie. Dzień wdzięczności za wspólnotę Kościoła.
Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne” (Dz 2,44). 

07.30 – Msza św. z nauką misyjną.

09.00 – Msza św. z nauką misyjną.

10.30 – Msza św. z nauką misyjną.

12.00 – Msza św. z nauką misyjną.

17.00 – Msza św. z nauką misyjną.

19.00 – Msza św. z nauką misyjną.

20.30 – Dzwon pokuty i Apel jasnogórski.

Poniedziałek – 13.05.2024 r.

Dzień wdzięczności za Sakramenty Chrztu i Bierzmowania.
Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym” (Dz 2,4). 

09.00 – Msza św. z nauką misyjną i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych.

17.00 – Msza św. z nauką misyjną i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych.

18.00 – Nabożeństwo fatimskie.

20.00 – Misyjne spotkanie z młodzieżą.

20.30 – Dzwon pokuty i Apel Jasnogórski.

Wtorek – 14.05.2024 r.

Dzień wdzięczności za Sakrament Namaszczenia Chorych.
Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła,
by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana” (Jk 5,14).

09.00 – Msza św. z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych. Spowiedź dla chorych przed Mszą św. (odwiedziny chorych).

16.00 – Misyjne spotkanie z dziećmi.

17.00 – Msza św. z nauką misyjną.

20.30 – Dzwon pokuty i Apel Jasnogórski.

Środa – 15.05.2024 r.

Dzień wdzięczności za Sakrament Pokuty i Pojednania.
Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, łamiąc chleb po domach,
przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca” (Dz 2,46). 

09.00 – Msza św. z nauką misyjną.

16.30 – Nabożeństwo przebłaganie za grzechy parafii.

17.00 – Msza św. z nauką misyjną.

20.30 – Dzwon pokuty i Apel Jasnogórski.

Czwartek – 16.05.2024 r. 

Dzień wdzięczności za Sakramenty Kapłaństwa i Eucharystii. 
Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie” (Dz 2,47). 

09.00 – Msza św. z nauką misyjną.

16.30 – Nabożeństwo majowe.

17.00 – Msza św. z nauką misyjną.

Piątek – 17.05.2024 r. 

Dzień wdzięczności za Krzyż Jezusa Chrystusa.
Jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda” (J 19,34).

09.00 – Msza św. z nauką misyjną.

16.30 – Nabożeństwo poświęcenia parafii Sercu Pana Jezusa.

17.00 – Msza św. z nauką misyjną.

Sobota – 18.05.2024 r. 

„Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami,
Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego” (Dz 1,14).

09.00 – Msza św. i odnowienie przymierza małżeńskiego, błogosławienie rodzin.

16.30 – Nabożeństwo majowe.

17.00 – Msza św. i odnowienie przymierza małżeńskiego, błogosławienie rodzin.

Niedziela – 19.05.2024 r. 

Zesłanie Ducha Świętego. „I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym” (Dz 2,4).
Zakończenie misji połączone z udzieleniem odpustu zupełnego.

07.30 – Msza św. z nauką misyjną.

09.00 – Msza św. z nauką misyjną.

10.30 – Msza św. z nauka misyjną.

12.00 – Msza św. z nauką misyjną. Procesja pod krzyż misyjny i zakończenie misji.

17.00 – Msza św. niedzielna.

19.00 – Msza św. niedzielna.

Spowiedź misyjna podczas każdej mszy.

MISJE prowadzi o. Piotr Paradowski, franciszkanin