Rada Drużyny

Drużynowy

Ks. Krzysztof Mariusz Antończak - Harcerz Orli

Założyciel drużyny (12.08.2015 roku). Przyrzeczenie harcerskie złożył 16.02.2017 roku w Bukowcu na ręce Komendanta Hufca phm. Michała Gadowicza HR. Na drużynowego powołany 04.09.2016 roku. Instruktor ZHR bez stopnia. Członek Rady 1. Dolnośląskiego Hufca Harcerzy "Gniazdo" im. bł. ks. phm. S. W. Frelichowskiego. Członek Kapituły Stopnia Harcerza Orlego przy 1. DHH "Gniazdo". Brał udział w Turnieju Drużyn Hufca Gross Rosen 2015, Zimowisku Harcerzy we Lwówku Śląskim 2016, Turnieju św. Jerzego 2016, obozie harcerskim Mostowo 2016, turnieju zastępów hufca Biskupin 2016, Turnieju Drużyn Hufca Gross Rosen 2016, zimowisku Bukowiec 2017, Obozie Harcerzy we Wleniu 2017, Turnieju Drużyn Hufca Gross Rosen 2017, Zimowisku w Karpaczu 2018, Turnieju Zastępów im. św. Jerzego w Bądzowie 2018.

Adam Zahacki - Ćwik

W drużynie od kwietnia 2016. Przyrzeczenie harcerskie złożył 13 lipca 2017 roku w Karpaczu. Od 2016 roku student archeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Brał udział w Turnieju Świętego Jerzego 2016 r., w Turnieju Hufca Biskupin 2016, w Obozie Mostowo 2016, w Turnieju Hufca Gross Rosen 2016 i w Zimowisku Bukowiec 2017 r.  

Zdobyte sprawności:

(*) Polak Mały, Płomień, Lekka Stopa, Harcownik, Szperacz

(***) Historyk

Zastępowy ZH Kryptonim Błyskawica

Błażej Szewczyk - Młodzik

W drużynie od lutego 2016 roku. Przyrzeczenie harcerskie złożył 17.02.2017 roku w Bukowcu. Próbę na stopień wywiadowcy odbywa od 18 lutego 2017 roku (L.06/Z/2017, 85. SDH Rota, Bukowiec). Uczestniczył w Turnieju św. Jerzego 2016, obozie harcerskim Mostowo 2016, turnieju zastępów hufca Biskupin 2016, zimowisku Bukowiec 2017, Obozie Harcerzy we Wleniu 2017, Zimowisku w Karpaczu 2018 (funcja: kwatermistrz) oraz Turnieju Zastępów im. św. Jerzego w Bądzowie 2018.

Zdobyte sprawności:

(*): Ministrant, Lekka Stopa, Polak Mały, Wartownik, Kucharek, Harcownik, Młody Narciarz,

(**): Poszukiwacz, Strażnik Ognia

Przyboczny zuchowy

Hubert Gajowski - Młodzik

W drużynie od marca 2017 roku. Przyrzeczenie złożył 24 lipca 2017 roku we Wleniu. Próbę na stopień wywiadowcy odbywa od 08 października 2017 roku (L.10/2017). Uczestniczył w Obozie Harcerzy we Wleniu 2017, Zimowisku w Karpaczu 2018 (funkcja: kucharz) oraz Turnieju Zastępów im. św. Jerzego w Bądzowie 2018. Wyróżniony przez Drużynowego 1. KDH Kryptonim T-IV za wzorową postawę i godne reprezentowanie drużyny podczas modlitwy narodowej "Różaniec do granic" na Śnieżce 07 października 2017 roku. W Dzień Myśli Braterskiej, 22 lutego 2018 roku mianowany przybocznym gromady zuchowej.

Zdobyte sprawności:

(*): Lekka Stopa, Chorąży, Płomień,

(**): Wędrowiec Górski.

ZH Kryptonim Błyskawica

Alejandro Vega-Wierzbiński - Młodzik

W drużynie od września 2016 roku. Bez przyrzeczenia harcerskiego. Próbę na stopień wywiadowcy odbywa od 08 października 2017 roku (L.10/2017). Uczestniczył w zimowisku Bukowiec 2017, Obozie Harcerzy we Wleniu 2017 oraz oraz Zimowisku w Karpaczu 2018. Wyróżniony przez Drużynowego 1. KDH Kryptonim T-IV za wzorową postawę i godne reprezentowanie drużyny podczas modlitwy narodowej "Różaniec do granic" na Śnieżce 07 października 2017 roku.

Zdobyte sprawności:

(*): Lekka Stopa, Płomień

Roman Olejniczak - Młodzik

W drużynie od kwietnia 2016 roku. Przyrzeczenie harcerskie złożył 24 lipca 2017 roku we Wleniu. Próbę na stopień wywiadowcy odbywa od 08 października 2017 roku (L.10/2017). Uczestniczył w Obozie Harcerzy we Wleniu 2017. 

Zdobyte sprawności:

(*): Lekka Stopa,

Oliwier Tomaszewski

W drużynie od października 2017 roku. Nie złożył dotąd przyrzeczenia harcerskiego. Odbywa próbę na stopień młodzika. Uczestniczył w Zimowisku w Karpaczu 2018 oraz Turnieju Zastępów im. św. Jerzego w Bądzowie 2018.

Zdobyte sprawności:

(*): ---

Gromada zuchowa

Jędrzej Gajowski

W drużynie od października 2017 roku. Odbywa próbę na Zucha Pierwszej Gwiazdki. Uczestniczył w Zimowisku Harcerzy w Karpaczu 2018.

Zdobyte sprawności:

(*): 

Jakub Korach

W drużynie od października 2017 roku. Odbywa próbę na Zucha Pierwszej Gwiazdki. Uczestniczył w Zimowisku Harcerzy w Karpaczu 2018.

Zdobyte sprawności:

(*): 

Brajan Suwalski

W drużynie od października 2017 roku. Odbywa próbę na Zucha Pierwszej Gwiazdki. Uczestniczył w Zimowisku Harcerzy w Karpaczu 2018.

Zdobyte sprawności:

(*): 

Jeremiasz Szewczyk

W drużynie od października 2017 roku. Odbywa próbę na Zucha Pierwszej Gwiazdki. Uczestniczył w Zimowisku Harcerzy w Karpaczu 2018.

Zdobyte sprawności:

(*): 

Wiktor Czajkowski

W drużynie od grudnia 2017 roku. Odbywa próbę na Zucha Pierwszej Gwiazdki.

Zdobyte sprawności:

(*): 

Michał Ratajczak

W drużynie od lutego 2018 roku. Odbywa próbę na Zucha Pierwszej Gwiazdki. 

Zdobyte sprawności:

(*): 

Podziel się: