O nas

Kronika

Wyjazdy

Rozkazy

Kontakt

T-IV

1. Karkonoska Drużyna Harcerzy Kryptonim T-IV

w Karpaczu

Nazwa drużyny wywodzi się od rtm. Witolda Pileckiego, który posługiwał się kryptonimem T-IV w powojennej, tajnej organizacji niepodległościowej NIE. Tą postacią zafascynowali się założyciele drużyny w sposób szczególny poznając jego historię w okresie zawiązywania pierwszych struktur.

Rtm. Pilecki często pojawia się w obrzędowości drużyny. Jego wizerunek widnieje na herbie drużyny. Święto Żołnierzy Wyklętych (1 marca) obchodzone jest w drużynie jako święto patronalne. Drużyna często posługuje się wersją skróconą T4.

Historia drużyny

Początki drużyny sięgają 12 sierpnia 2015 roku. Tego dnia druh Jan Kubiak HO wykonywał zadanie, które otrzymał od instruktorów z kursu zastępowych. Zadanie polegało na zjedzeniu śniadania z księdzem pracującym w parafii w Karpaczu. Ksiądz, z którym druh Janek zjadł śniadanie, zafascynowany ideą harcerską opowiedział o tym kilku chłopakom z Karpacza. W ten sposób powstała mała drużyna złożona z 4 chłopaków: ks. Krzysztof Antończak, Paweł Zmarzlik, Jakub Stasiuk i Konrad Delekta. Pierwsze pół roku polegało na zapoznawaniu się z ideą harcerską. W tym czasie z drużyny odszedł Paweł Zmarzlik i Konrad Delekta, a doszedł Jan Romaniuk. W lutym 2016 roku drużyna składała się tylko z 3 osób. W tym czasie 2 wzięło udział w zimowisku harcerskim we Lwówku Śląskim. Po zimowisku drużyna rozpoczęła normalną działalność. Została oficjalnie powołana 04 września 2016 w Gross Rosen. Obecnie w drużynie jest 6 harcerzy ze stopniem i przyrzeczeniem oraz kilku kandydatów. Drużyna systematycznie uczestniczy w życiu Choragwii Dolnośląskiej i mamy już swoje osiągnięcia na polu turniejowym. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź http://breakawaysf.com/

Barwy drużyny

Na proporcu, herbie i chustach drużyny widnieją trzy barwy.

Niebieski – jest symbolem lokalnym.  W głębszym sensie odnosi się do gór. Ich szczyty okalają miasto i wznoszą się do nieba. Na proporcu i chuście niebieski znajduje się po prawej stronie. Prawą ręką harcerz wskazuje kierunek drogi. Niebieski kolor po prawej ręce przypomina harcerzowi, że celem jego życia jest niebo. Jest to nie tylko symbol duchowości harcerza, ale także ciągłego stawiania sobie wymagań.

Czerwony – odnosi się do ideałów i patriotyzmu. Na chuście i proporcu znajduje się po lewej stronie. Miłość do Boga, Ojczyzny i bliźniego jest najważniejszą sprawą życia harcerza i sposobem jego życia. Przypomina także krew męczenników. W barwach drużyny odnosi się do rtm. Witolda Pileckiego. Przypomina harcerzowi o gotowości poświęcenia swojego życia dla miłości Boga, Ojczyzny i bliźniego. W tym także zawierają się wszelkie podejmowane przez harcerza wyrzeczenia.

Zielony – jest odniesieniem do idei skautowych. Przypomina harcerzowi, że jest członkiem wielkiej harcerskiej rodziny skautów polskich i wszystkich skautów świata. Zaznaczony na fladze oraz chuście w formie ścieżki oznacza szlak harcerski, po którym harcerz idzie przez całe swoje życie realizując ideały (kolor czerwony) i zmierzając do wyznaczonego celu (kolor niebieski).

Wyjazdy i turnieje

Drużyna uczestniczyła w kilku wspólnych wyjazdach z harcerzami innych drużyn, a także w turniejach:

  1. Zimowisko z 85. Strzegomską Drużyną Harcerzy Rota we Lwówku Śląskim (2016)
  2. Turniej Zastępów św. Jerzego we Wrocławiu (2016)
  3. Turniej Zastępów Hufca Gniazdo w Biskupinie (2016) – drużyna zajęła 3 miejsce
  4. Obóz Harcerzy z 85. Strzegomską Drużyną Harcerzy Rota oraz drużynami z Wrocławia w Mostowie (2016)
  5. Turniej Drużyn w Gross Rosen (2016) – drużyna zajęła 3 miejsce
  6. Zimowisko z 85 SDH Rota oraz 1SGZ Dzielne Orły w Bukowcu (2017)
  7. Obóz Harcerzy z 1. Dolnośląskim Hufcem Harcerzy Gniazdo im. bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego we Wleniu (2017)
  8. Zimowisko 1. Karkonoskiej Drużyny Harcerzy Kryptonim T-IV z 1. Karkonoską Gromadą Zuchową Śnieżni Rycerze w Karpaczu (2018)

Ważne daty

22 lutegoDzień Myśli Braterskiej

01 marcaŚwięto Żołnierzy Wyklętych – święto patronalne drużyny. Obchodzone uroczyście. Ważnym wydarzeniem tego dnia jest Bieg Tropem Wilczym, Msza Święta oraz złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza w Karpaczu.

13 maja – rocznica urodzin rtm. Witolda Pileckiego (13.05.1901)

25 maja – rocznica śmierci rtm. Witolda Pileckiego (25.05.1948)

16 czerwcarocznica poświęcenia proporca drużyny (16.06.2016) i oficjalnego przyjęcia barw drużyny.

12 sierpniaPowstanie Drużyny (12.08.2015) – obchodzona jako rocznica powstania drużyny, mimo że powołanie drużyny nastąpiło ponad rok później. Ważnym wydarzeniem związanym z powstaniem drużyny jest obrzędowe śniadanie.

04 wrześniaPowołanie Drużyny (04.09.2016) – rocznica nie jest obchodzona w sposób uroczysty

Podziel się: