Triduum Paschalne

Triduum Paschalne - święte trzy dni chrześcijańskiej wiary. Dziękujemy Bogu za ten czas i za łaskę, że mogliśmy tak licznie, bez ograniczeń, świętować Paschę Pana! Niech Zmartwychwstały Pan towarzyszy nam w codziennej drodze przez życie.

Podziel się: