Ogłoszenia duszpasterskie – Peregrynacja obrazu św. Józefa – 22-29 maja 2021r.

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

w ramach peregrynacji obrazu św. Józefa

22-29 maja 2021r.

Sobota – godz. 18:00 powitanie obrazu i Msza św.

Niedziela – św. Józef z nami (na wszystkich Mszach)

Poniedziałek – godz. 17:00

Za narzeczonych i przygotowujących się do sakramentu małżeństwa

Wtorek – godz. 17:00 – Modlitwa za rodziny

Środa – godz. 17:00

Za małżonków – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

Czwartek – godz. 17:00

Za rodziny zagrożone rozbiciem i małżeństwa żyjące w separacji

Piątek – godz. 17:00

Za chorych i w podeszłym wieku – udzielenie sakramentu chorych

Sobota – godz. 16:45

Zawierzenie parafii - pożegnanie obrazu i Msza św.

Podziel się: