Adoracja Najświętszego Sakramentu

Nasza parafia dostąpiła wielkiego zaszczytu, włączając się w ideę wspólnej modlitwy i adoracji przed Najświętszym Sakramentem jednocząc się w modlitwie o Pokój. Okazją ku temu stała się Monstrancja, która przybyła do parafii z Medjugorie. Przez tydzień czasu parafianie oraz turyści mieli okazję do trwania w modlitewnym skupieniu przed Chrystusem Eucharystycznym. Dziękujemy Panu Bogu za ten bezcenny cza, który dla wielu był jak wspaniałe rekolekcje. Niech ten czas przyniesie błogosławione owoce w naszej parafii, kraju i świecie.

Podziel się: