30 rocznica święceń kapłańskich księdza Andrzeja Stefana Fryca

Parafianie Karpacza przeżywali niedawno jubileusz 50-lecia kapłaństwa księdza Henryka Bujoka. Teraz przyszedł czas na kolejną rocznicę - 30-lecia księdza Andrzeja Fryca. Swoje młodzieńcze lata spędził w Karpaczu. Po liceum wyjechał wraz z rodzicami. Seminarium duchowne odbył w Szczecinie, tu przyjął święcenia kapłańskie. Przez 30 lat pracował w różnych parafiach. Pełnił też funkcję spowiednika w sanktuarium na Jasnej Górze. Przeżywając swój jubileusz pragnął przyjechać do Karpacza, by podziękować Bogu i ludziom za czas spędzony w naszym mieście. Księdzu Andrzejowi życzymy wielu łask od Boga.

Podziel się: