Różaniec misyjny i zjazd młodzieży naszej diecezji wyruszającej na ŚDM w Panamie w 2019 roku

„Szczególnym czasem, aby ożywić w sobie świadomość, iż Duch Święty napełnia nas i posyła, włączając nas w misję Kościoła, jest Tydzień Misyjny. To czas większego zaangażowania dla wszystkich, którzy biorą sobie do serca misyjny nakaz Jezusa. To również czas okazywania naszej wdzięczności za dar wiary i szczególnej pamięci o misjonarzach. Naszą pamięć okazaliśmy między innymi w czasie piątkowego nabożeństwa różańcowego,które miało wyjątkową oprawę. Modliliśmy się bowiem w intencji misji i misjonarzy na wszystkich kontynentach w sześciu obcych językach: łacińskim, hiszpańskim, ukraińskim, niemieckim, angielskim i włoskim. W tej modlitwie uczestniczyła młodzież naszej diecezji, która już za ponad dwa miesiące wyruszy do Panamy na kolejne Światowe Dni Młodzieży. Młodzi diecezjanie wraz ze swoimi duszpasterzami: ks. Przemysławem Supersonem, ks. Dawidem Kosteckim i ks. Michałem Marszałkiem sprawowali Mszę świętą, której przewodniczył ks. Proboszcz Paweł Oskwarek. Pasterz naszej wspólnoty parafialnej na zakończenie podzielił się własnymi doświadczeniami wyjazdów na Światowe Dni Młodzieży i przekazał na ręce Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży dar serca od całej karpackiej parafii.

Podziel się: