Uroczystość ogłoszenia św. Wawrzyńca Patronem Miasta Karpacza (film)

Od XVI wieku pielgrzymi i turyści przechodzili uliczkami Karpacza zdążając na najwyższy szczyt Sudetów - Śnieżkę, gdzie zatrzymywali się w kaplicy poświęconej św. Wawrzyńcowi. Patron m.in. Ratowników i Przewodników Górskich, w sposób szczególny czczony na szczycie Śnieżki, od 12. sierpnia jest także patronem miasta Karpacza. Uroczystego aktu ogłoszenia dokonał podczas Mszy Świętej w parku Mickiewicza ks. bp. Zbigniew Kiernikowski Biskup Legnicki krótko po zakończeniu specjalnej sesji Rady Miasta. Radni Miasta Karpacza jednogłośnie podjęli uchwałę, by św. Wawrzyniec był związany z miastem nie tylko kaplicą, ale też szczególną troską o całe miasto. Patronat dla miasta to nie jest tylko to przywołanie oficjalne po to, żeby mieć jakiś emblemat. Dla nas, wierzących, jest to uobecnianie. Wołanie o to, żeby w nas się dokonywało to, co się stało w tym świętym patronie. A więc także modlitwa, prośba o to, byśmy umieli z tego korzystać - mówił w homilii bp Zbigniew Kiernikowski. Do tego wydarzenia mieszkańcy miasta przygotowywali się od wielu lat. 31.07.2016 - Rada Miasta podjęła uchwałę intencyjną wieńczącą kilkuletni czas dojrzewania mieszkańców do przyjęcia Wawrzyńca za swojego patrona. W kolejnych miesiącach trwały przygotowania mieszkańców wyrażane udziałem w katechezach i spotkaniach modlitewnych. W tym samym czasie Legnicka Kuria Biskupia i Stolica Apostolska rozeznawały sytuację i podejmowały decyzje, które 04 czerwca 2018 zwieńczyła Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy Stolicy Apostolskiej wydając dekret ogłaszający św. Wawrzyńca Patronem Karpacza. Kolejne kroki zmierzały już tylko do przygotowania uroczystości przeżywanej w minioną niedzielę.

 

Św. Wawrzyniec patronem Karpacza

 

Film z koncertu uczestników warsztatów muzycznych:

Podziel się: