Sakrament Pierwszej Komunii Świętej

W niedzielę 27 maja 2018 roku w naszej parafii odbyła się uroczystość pierwszej komunii świętej, w której uczestniczyło 63 dzieci. Ten sakrament jest bardzo ważnym wydarzeniem dla dzieci. Przygotowywały się do tego przez cały rok, ucząc się i poznając Boga, ale też wkładając dużo pracy w to, żeby uroczystość miała jak najpiękniejszą oprawę.

Każde z nich, podczas tego dnia, ma szansę na świadome przeżycie wielkiego święta miłości Boga do człowieka. Eucharystia wraz z Komunią Świętą jest bowiem niezwykłym darem Boga, który pragnie być pokarmem dla człowieka już tu, w wymiarze życia doczesnego.

Podczas mszy świętej młodzi wierni po raz pierwszy przyjmują komunię, czyli zgodnie z wyznawaną przez siebie wiarą, prawdziwe ciało i krew Chrystusa pod postacią chleba i wina. Do pierwszej komunii świętej Kościół dopuszcza wiernych, którzy znają podstawowe prawdy wiary i rozumieją dokonujące się na mszy świętej przeistoczenie.

Pierwsza komunia święta jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących i ich rodzin, lecz również dla całej wspólnoty parafialnej, ponieważ nowa grupa młodych wiernych zostaje dopuszczona do pełnego uczestnictwa we mszy świetej.

Podziel się: