Msza Wieczerzy Pańskiej – Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek 29 marca 2018 roku o godzinie 19:00 sprawowana była Msza Wieczerzy Pańskiej. W ten sposób została upamiętniona Ostatnia Wieczerza Jezusa ze swoimi uczniami. Wraz z rozpoczęciem Mszy świętej rozpoczęliśmy obchód świętego Triduum Paschalnego..

Podczas Mszy świętej młody Dawid przystąpił do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej.

Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus ustanowił dwa sakramenty – Eucharystię słowami: ''Bierzcie i jedzcie z Tego wszyscy: to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane". (Mt 26,26; Mk 14,22; Łk 22,19; 1Kor 11,24) oraz "Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę" (Mt 26,27-28; Mk 14,24; Łk 22,20; 1Kor 11,25) oraz kapłaństwo przez nakaz czynienia tego samego, co on (To czyńcie na moją pamiątkę). Wielki Czwartek jest więc tradycyjnie świętem wszystkich kapłanów. Z tej okazji pod koniec liturgii przedstawiciele naszej wspólnoty złożyli życzenia posługującym w naszej parafii księżom.

Podziel się: