PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2018

Przygotowanie do wizyty duszpasterskiej może mieć podwójny charakter. Duchowy - przez udział w modlitwie. I zewnętrzny - stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, Pismo święte, przygotowana woda święcona. Każdy kto zrozumie istotę wizyty duszpasterskiej w swoim domu, będzie jej oczekiwał z radością i wykorzysta ten czas dla własnego dobra i dobra swojej rodziny. Oby spotkania kolędowe zacieśniały kontakty wiernych ze swoimi duszpasterzami, i aby to przyczyniało się do naszego coraz większego zaangażowania w życie parafii.

Przygotowujemy stół (ławę) lub oddzielny stolik:

 • biały obrus,
 • krucyfiks,
 • dwie zapalone świece,
 • woda święcona,
 • kropidełko,
 • Pismo Święte

Telewizor i radio powinny być wyłączone. Zwierzęta domowe powinny być zamknięte w innym pomieszczeniu. 

Na chrześcijańskie pozdrowienie "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus" odpowiadamy "na wieki wieków. Amen". Przedmioty religijne, które chcemy poświęcić (medalik, różaniec, książeczka do nabożeństwa, obrazek) kładziemy na stole lub ławie. Wszyscy bierzemy udział we wspólnej modlitwie. Gdy kapłan kropi nas wodą święconą czynimy znak krzyża.

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2018

PONIEDZIAŁEK (29.01)

 1. Karkonoska: 31, 33, 37 – 43, 46.
 2. Konstytucji 3 Maja: 1 – 16.

WTOREK (30.01)

 1. Konstytucji 3 Maja: 17 – 39.

ŚRODA  (31.01)

 1. Karkonoska: 45, 47 – 55.
 2. Konstytucji 3 Maja: 41 – 60.

CZWARTEK  (01.02)

 1. Konstytucji 3 Maja: 61 – 82.
 2. Kolęda na indywidualne zgłoszenia. Odwiedziny tych rodzin, u których z różnych przyczyn nie było kolędy w wyznaczonym terminie.

KOLĘDĘ  ROZPOCZYNAMY  O  GODZ. 15.00

Podziel się: