Święty czas rekolekcji

W środę 13.12 zakończyły się w naszej wspólnocie parafialnej rekolekcje adwentowe, którym przewodniczył o. Cyprian Czop z Połtawy na Ukrainie. Ojciec Rekolekcjonista przez cztery dni ćwiczeń duchowych prowadził nas drogami Ewangelii jak również rozpalał w nas wrażliwość misyjną. Sam bowiem najpierw jako misjonarz w Tajlandii a teraz na Ukrainie widzi jak bardzo potrzebna jest odpowiedzialność całego Kościoła za te wspólnoty, które istnieją w krajach niekatolickich czy wręcz niechrześcijańskich. Dziękujemy o. Cyprianowi za słowa umocnienia i zachęty do świętego życia. Życzymy mu owocnej posługi duszpasterskiej i wielu Bożych łask na niwie kapłańskiej.

Podziel się: