Dzień Papieski

Już po raz siedemnasty obchodziliśmy w naszej Ojczyźnie Dzień Papieski. W tym roku towarzyszyło nam hasło IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ. Upamiętnienie pontyfikatu Papieża Polaka, do którego została powołana Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, dokonuje się poprzez organizowanie corocznego Dnia Papieskiego. Stanowi on okazję do ponownego odczytania papieskiego nauczania. Zadanie to jest niezwykle ważne szczególnie po kanonizacji Ojca Świętego. Obchody Dnia Papieskiego ukazują osobę i dzieło św. Jana Pawła II młodemu pokoleniu, które nie miało już możliwości osobistego spotkania Świętego Papieża Polaka. Dzień Papieski obchodzony jest każdego roku, w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Jednym z najważniejszych działań Fundacji jest prowadzony od samego początku jej istnienia program stypendialny. Stypendia przyznawane są zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z małych miast i terenów wiejskich w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd Fundacji regulaminFundacja rozpoczynała swoją działalność, przyznając stypendia 500 osobom. Dziś, dzięki hojności Polaków, program obejmuje prawie 5000 młodych ludzi z całej Polski, co jest możliwe tylko dzięki ofiarności i dobrej woli społeczeństwa. Również w naszej parafii młodzież ze Szkoły Podstawowej w Karpaczu włączyła się przeprowadzenie kwesty na rzecz fundacji. Jak sami później mówili: byliśmy zaskoczeni, że wśród nas (Polaków) jest tak dużo osób szczodrych i życzliwych.

Podziel się: