Rada Drużyny

Drużynowy

Ks. Krzysztof Mariusz Antończak - Harcerz Orli

Przyboczny zuchowy

Hubert Gajowski - Młodzik

W drużynie od marca 2017 roku. Przyrzeczenie złożył 24 lipca 2017 roku we Wleniu. Próbę na stopień wywiadowcy odbywa od 08 października 2017 roku (L.10/2017). Uczestniczył w Obozie Harcerzy we Wleniu 2017 oraz Zimowisku w Karpaczu 2018 (funkcja: kucharz). Wyróżniony przez Drużynowego 1. KDH Kryptonim T-IV za wzorową postawę i godne reprezentowanie drużyny podczas modlitwy narodowej "Różaniec do granic" na Śnieżce 07 października 2017 roku. W Dzień Myśli Braterskiej, 22 lutego 2018 roku mianowany przybocznym gromady zuchowej.

Zdobyte sprawności:

(*): Lekka Stopa, Chorąży, Płomień,

(**): Wędrowiec Górski.

Adam Zahacki - Ćwik

W drużynie od kwietnia 2016. Przyrzeczenie harcerskie złożył 13 lipca 2017 roku w Karpaczu. Od 2016 roku student archeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Brał udział w Turnieju Świętego Jerzego 2016 r., w Turnieju Hufca Biskupin 2016, w Obozie Mostowo 2016, w Turnieju Hufca Gross Rosen 2016 i w Zimowisku Bukowiec 2017 r.  

Zdobyte sprawności:

(*) Polak Mały, Płomień, Lekka Stopa, Harcownik, Szperacz

(***) Historyk

Zastępowy ZH Kryptonim Błyskawica

Błażej Szewczyk - Młodzik

W drużynie od lutego 2016 roku. Przyrzeczenie harcerskie złożył 17.02.2017 roku w Bukowcu. Próbę na stopień wywiadowcy odbywa od 18 lutego 2017 roku (L.06/Z/2017, 85. SDH Rota, Bukowiec). Uczestniczył w Turnieju św. Jerzego 2016, obozie harcerskim Mostowo 2016, turnieju zastępów hufca Biskupin 2016, zimowisku Bukowiec 2017, Obozie Harcerzy we Wleniu 2017 oraz Zimowisku w Karpaczu 2018 (funcja: kwatermistrz).

Zdobyte sprawności:

(*): Ministrant, Lekka Stopa, Polak Mały, Wartownik, Kucharek, Harcownik, Młody Narciarz,

(**): Poszukiwacz, Strażnik Ognia

ZH Kryptonim Błyskawica

Alejandro Vega-Wierzbiński - Młodzik

W drużynie od września 2016 roku. Bez przyrzeczenia harcerskiego. Próbę na stopień wywiadowcy odbywa od 08 października 2017 roku (L.10/2017). Uczestniczył w zimowisku Bukowiec 2017, Obozie Harcerzy we Wleniu 2017 oraz oraz Zimowisku w Karpaczu 2018. Wyróżniony przez Drużynowego 1. KDH Kryptonim T-IV za wzorową postawę i godne reprezentowanie drużyny podczas modlitwy narodowej "Różaniec do granic" na Śnieżce 07 października 2017 roku.

Zdobyte sprawności:

(*): Lekka Stopa, Płomień

Roman Olejniczak - Młodzik

W drużynie od kwietnia 2016 roku. Przyrzeczenie harcerskie złożył 24 lipca 2017 roku we Wleniu. Próbę na stopień wywiadowcy odbywa od 08 października 2017 roku (L.10/2017). Uczestniczył w Obozie Harcerzy we Wleniu 2017. 

Zdobyte sprawności:

(*): Lekka Stopa,

Oliwier Tomaszewski

W drużynie od października 2017 roku. Nie złożył dotąd przyrzeczenia harcerskiego. Odbywa próbę na stopień młodzika. Uczestniczył w Zimowisku w Karpaczu 2018. 

Zdobyte sprawności:

(*): ---

(foto)

Jakub Jabłoński

W drużynie od maja 2016 roku. Dotąd nie złożył jeszcze przyrzeczenia harcerskiego. Odbywa próbę na młodzika (L.06/Z/2017). Uczestniczył w Zimowisku w Bukowcu 2017. 

Zdobyte sprawności:

(*): Lekka Stopa, Płomień

Gromada zuchowa

Jędrzej Gajowski

W drużynie od października 2017 roku. Odbywa próbę na Zucha Pierwszej Gwiazdki. Uczestniczył w Zimowisku Harcerzy w Karpaczu 2018.

Zdobyte sprawności:

(*): 

Jakub Korach

W drużynie od października 2017 roku. Odbywa próbę na Zucha Pierwszej Gwiazdki. Uczestniczył w Zimowisku Harcerzy w Karpaczu 2018.

Zdobyte sprawności:

(*): 

Brajan Suwalski

W drużynie od października 2017 roku. Odbywa próbę na Zucha Pierwszej Gwiazdki. Uczestniczył w Zimowisku Harcerzy w Karpaczu 2018.

Zdobyte sprawności:

(*): 

Jeremiasz Szewczyk

W drużynie od października 2017 roku. Odbywa próbę na Zucha Pierwszej Gwiazdki. Uczestniczył w Zimowisku Harcerzy w Karpaczu 2018.

Zdobyte sprawności:

(*): 

Wiktor Czajkowski

W drużynie od grudnia 2017 roku. Odbywa próbę na Zucha Pierwszej Gwiazdki.

Zdobyte sprawności:

(*): 

Michał Ratajczak

W drużynie od lutego 2018 roku. Odbywa próbę na Zucha Pierwszej Gwiazdki. 

Zdobyte sprawności:

(*): 

Przeszli w stan spoczynku

Ad Statum Membrum Honorarium

Jakub Stasiuk - Wywiadowca

Jeden z czterech chłopaków biorących udział w utworzeniu drużyny. W drużynie od samego początku, tj.: od sierpnia 2015 roku. Przyrzeczenie harcerskie złożył 17.02.2017 roku w Bukowcu. Próbę na stopień ćwika odbywa od 18 lutego 2017 roku (L.06/Z/2017, 85. SDH Rota, Bukowiec). W okresie od 04 sierpnia 2016 do 08 października 2017 roku przyboczny drużyny. Uczestniczył w Turnieju św. Jerzego 2016 we Wrocławiu, Obozie Harcerskim Mostowo 2016, Turnieju Zastępów Hufca Biskupin 2016 oraz Zimowisku Bukowiec 2017. Przeszedł w stan spoczynku 24 stycznia 2018 roku.. 

Zdobyte sprawności:

(*): Ministrant, Polak Mały, Lekka Stopa

(**): Kucharz

Hubert Szewczyk

W drużynie od lutego 2016 roku. Bez przyrzeczenia harcerskiego. Próby na stopień młodzika nie ukończył. Uczestniczył w obozie harcerskim Mostowo 2016 oraz turnieju zastępów hufca Biskupin 2016. Przeszedł w stan spoczynku w czerwcu 2017 roku. 

Zdobyte sprawności:

(*): Ministrant, Lekka Stopa, Polak Mały, Wartownik, Zbieracz grzybów, Harcownik, Płomień

(**): Poszukiwacz, Biblista, Lektor, Strażnik Ognia, Kucharz, 

(***): Trener piłkarski, 

Podziel się: